* TR
Bodrum Şehirlerarası Otobüs TerminaliBodrum ilçemiz hakkında bilmeniz gerekenler. Bodrum tarihi, Bodrum geçmişi, Halikarnassos'dan Bodrum'a, Bodrum'u Bodrum yapan özellikler, Nüfusu, Coğrafyası, Bodrum Marinaları - Limanları, Castellum Sanctum Petrum, Halikarnassos, Mylassa, Milas, Bodrum, Hekatomnos, Bodrum Şehir Surları, Maussollos, Mausolos, Artemisia, Halikarnas, Ada, Satrap, Quadriga, Rekonstrüksiyon, Tiran, Halicarnassus, Mylasa, Hecatomnus, Zephyria, Pedesa, Halil Türküsü, Dor Heksapolis, Mausolus, Reconstruction, Thyrann, Labraunda, Labranda, Euromos, Hekatomnid, Idreius, Karia,Tapınak, Caria, Temple, Kanuni Sultan Süleyman, Rodos (San Jan) Şövalyeleri, Menteşe Beyliği, kraliçe Ada, Büyük İskender, Piksodaros, İdrieus, Maussolleion, Mausoleum, Mozole, Miken, Megeralılar, Lelegler, Karlar, Herodotos, Herodot, Tunç Çağı, Bronz Çağı, Myndos Kapısı, Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Kalkolitik Çağ, Bakır Çağı, Maden Taş Çağı, Peynir Çiçeği Mağarası, Farilya, Gündoğan, Karya, Neyzen Tevfik, Zeki Müren, Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir Kabaağaçlı

X

Adresimiz : Torba Mahallesi, Rıza Anter Caddesi, 3012. Sokak No : 1, KONUM 48400 Bodrum / Muğla / TÜRKİYE

Bodrum Şehirlerarası
Otobüs Terminali

bodrum otogar foto

Hizmet Alanı

Şehirlerarası Otobüsler otobüs Dolmuşlar & Toplu Taşıma dolmuş Havalimanı Otobüsleri havalimanı otobus Otogardaki Taksiler taksi Otogardaki Otoparkımızotopark Elektrikli Araç Şarj akku Kent Kart - Muğla Kart kentkart Yeme & İçme / Alışveriş dükkanlar Eski Otogar - Toplu Taşıma Merkezieski otogar Eski Otogarların Fotoğraflarıeski otogar fotoları İletişim / Adres contact

Belediye Otobüsleri & Dolmuşlar
Hareket Saatleri & Güzergahları

Tüm Dolmuş Hatlarıyeni dolmuş Yeni Otogardan Hareket yeni dolmuş Eski Otogardan Hareket eski dolmuş

Bodrum İlçemiz Hakkında

Bodrum'un Adı Nereden Gelir? bodrum Nüfusu & Coğrafyası nufus Bodrum Mahalleleri mahalle Halikarnassos Tarihi tarih Görülmesi Gereken Tarihi Yerler gez

Site Haritası & Haberler
Haklarımız & Yönetmelik

Sitemizin Tüm İçeriği sitemap Yolcu Hakları yolcu hakları Hayvan Hakları hayvan hakları Ulaşım Haberleri news Yönetmelik yönetmelik

Sosyal Medya

Facebook Facebook YouTube YouTube Kanalımız Business Google Business

Diğer Diller

İngilizce eng Almanca de
Bodrum Otogar
İletişimcontact

bodrum Halikarnassos Tarihi

1991 yılında Bodrum'un Gündoğan mahallesinde, adına da "Peynir Çiçeği Mağarası" denilen bir mağara bulunur. Kalkolitik Çağ ve Tunç Çağı buluntularıyla bu mağara, Bodrum yarımadasında en az 7 bin yıl önce ilk yaşayanların yeri olarak kabul edilir.
Bodrum yarımadasında bu mağaradan başka, Ortakent - Müşkebi de Luvi yerleşim yeri ve çeşitli yerlerde M.Ö. 1.400 - 1.200 yıllarına ait, geç Tunç Çağı Miken mezarları da bulunmuştur.
Bu yerleşim yerleri bugün pek görülebilir durumda değillerdir.

DİPNOT : Karya İsmi; luvicede Karuwa 'dan, "sarp ülke" sözcüğünden gelir. Hititler zamanında Karkiša, antik yunanda Καρία (Karia) ve Türkçedeki Karya 'dır. Bölgenin adı bu yüzden Türkçe 'de hep Karya bölgesi olarak geçmektedir.

M.Ö. - Milattan Önceki Dönem

Halikarnassos ‘ta doğan ve "Tarihin Babası" olarak kabul edilen Herodot 'a göre ise Bodrum Dorlar tarafından kurulmuştur. Herodotos'un anlattıklarına dayanarak Misyalılar Anadolu'nun kuzeybatısında, Karlar'ın güneybatı da, Lelegler'in ise Bodrum yarımadası çevresinde yaşadıkları anlaşılmaktadır.
Halikarnassos’taki ilk yerleşme bugünkü kalenin yükseldiği yerde olmuştur. Günümüzde Bodrum Kalesi'nin olduğu yer 3 bin yıl öncesinde daha kara ile birleşmemiş, küçük bir ada idi. Zephyros adı verilen batı rüzgarından esinlenildiği, buraya da Zephyria denilidiği bilinmektedir.
M.Ö. 650 yılında Megeralılar gelerek şehri genişletmişler adını da Halikarnassos olarak değiştirmişler diye anlatılır.
M.Ö. 7. yüzyılda ve 6. yüzyılın ilk yarısında Karia’nın, Lydia Krallığı topraklarına dâhil olduğu anlaşılmaktadır. Son zamanlarında ise Dor Hexapolis'ine üye olan Halikarnassos, Pers İmparatorluğu'nun M.Ö. 546 yılında sırasıyla kıyıdaki Yunan kentlerini ele geçirmesiyle M.Ö. 480 yılında Persler‘in egemenliğine girmiştir. Bu dönemin en önemli karakteri tarihin ilk kadın amirali 1. Artemisia 'dır. Karya bu dönemde Kserkses’in Yunanistan seferine toplam 60 gemilik bir donanma ile destek vermişler.
M.Ö. 395 yıllarından sonra başlı başına bir satraplık haline getirilen Karia yerli bir sülalenin yönetimine bırakılmıştır. İlk Karia satrabı Hyssaldomos’dur ve onu oğlu M.Ö. 392 yılında Hekatomnos izlemiştir.
Persler Anadolu'yu egemenlikleri altına aldıklarında bu geniş coğrafyayı satraplıklara (bugünkü anlamda valiliklere) bölerek yönetmiştir. Pers satraplarının tümü Büyük Kral tarafından anayurttan gönderilen Persli yüksek memurlardır. Bu kurala uymayan tek satraplık Karia satraplığıdır. Karia satrapları öz be öz Karialı bir sülaledir.
Bu dönemden önce ve sonrasında Karya bölgesinin başkenti Mylasa 'dır. İlk Pers İmparatorluğu satrabı ise Hekatomnos olur.
Onun ölümünden sonra oğlu Kral Mausolos başa geçer ve ilk önemli işi deniz kıyısındaki elverişli konumu nedeniyle Halikarnassos’u başkent yapmaktır.

Halikarnassos en parlak devrini Karya bölgesinin başkenti olunca yaşamıştır. Yunan "Polis" örneği gibi sınırları büyük bir başkente dönüşür. Sekiz Leleg yerleşiminden altısı Strabon'a göre zorla başkente, yani Halikarnassos’a taşınır. Böylece Karia'nın en büyük şehri oluşmuş olur.
Dünyanın yedi harikasından biri olan Maussolleion inşaatına bu dönemde Kral Mausolos‘un anısına kız kardeşi ve karısı olan 2.Artemisia tarafından başlanmış, daha sonra yönetime geçen diğer kardeşleri tarafından devam edilmiştir. Kardeşler zamanında, maddi yönden destek gelmeyip, yapı bitmeyince, bu yapının mimarı ve heykeltraşları tarafından, halktan toplanan maddi yardımlarla tamamlanabilmiştir.(M.Ö. 353 - M.Ö. 330 - Yapımı toplam 23 Yıl).
2.Artemisia'nın ölümünden sonra Karya tahtına kardeşi İdrius geçer; ardından karısı Ada hükümdar olur. Dört yıl tahtta kaldıktan sonra küçük kardeşi Pixodaros tarafından Halikarnassos'u terk etmeye zorlanan Ada, hep kraliçeliğe geri dönmek ister; bu fırsat da kısa bir süre sonra ayağına gelir.
Pixodaros, ablasından aldığı yönetimi, Perslere bağlı kalmaya dikkat ederek sürdürmüş, kızını da bir Pers asilzadesiyle evlendirerek gücünü pekiştirmiş ve sonra da tahtı damadına vermişti.
Kaderini Perslere bağlamış olan Karya'yı yeni bir tehlike beklemekteydi :
Çanakkale'den güneye doğru önüne çıkan kuvvetleri bir bir yenerek ilerleyen B. İskender. Daha sonra, Makedonyalı ünlü Büyük İskender M.Ö. 334 ‘te Halikarnas kapılarına gelerek Karya Prensliği kraliçesi Orantabatis’e ulaşır. Bu şehir Persler için İskender’e Ege’de karşı çıkabilecekleri son fırsattır. Böylece Orontabatis, Yunanlı paralı askerlerden büyük bir Pers ordusu kurar. İskender ilk önce Mylasa kapısından saldırır, muvaffak olamaz, sonra da Myndos kapısının önünden saldırıya devam eder. Makedon komutan bu işin zor olduğunu anlar, bütün ömrünü burada geçirmek istemez ve lanetler okuyarak doğuya doğru seferine devam eder. Halikarnassos'lular onun arkasında bıraktığı ordu ile kahramanca savaşmalarına rağmen savaşı kaybederler. İskender'in askerleri kenti ele geçirir. B.İskender; kendisine karşı aktif olarak savaşa katılmayıp evinde oturmuş olanlar dışındaki Halikarnassosluların öldürülmesini salık verir. Halikarnassos’un düşmesi, en azından Batı Anadolu’daki Pers hâkimiyetini kesin olarak sona erdirir. Halikarnasos kalesindeki Pers güçleri de bir süre sonra teslim olur.

Büyük İskender'den Sonra Güzel Günlere Veda

- M.Ö. 334'de Büyük İskender kenti savaşarak ilk önce ele geçiremese de, sonraki zamanlarda arkasında bıraktığı askerler 1 sene sonra şehri fethetmiş, birçok yer yağmalanmış ve kent parlak dönemini yitirmiştir. Bu dönemde Pers hâkimiyetine son verilirken, Hekatomnos hanedanından Karyalı Prenses olarak da bilinen "Ada" , Mausolos'un 2. kızkardeşi, kentin 2. defa şehire yöneticisi olarak tayin edilmiştir.
- M.Ö. 323'de İskender’in ölümünden sonra, O’nun güçlü generali Antigonos’un politikasıyla özgür ve demokratik bir yönetime sahip olur bu şehir ve bölge.
- M.Ö. 301'de yapılan İpsos Savaşı sonunda, İskender’in generalleri arasında yapılan antlaşmayla bağımsızlığı tanınır. M.Ö. 3. Yüzyıl boyunca Mısır Krallığı’nın müttefikidir.
- M.Ö. 188'de imzalan "Apemeia Barış Antlaşmasına" göre Halikarnassos özgürlüğüne kavuşur.
- M.Ö. 129 yılında Asya eyaletine bağlı bir kent, ama eski parlak günlerinden uzak küçük bir şehirdir.
- M.Ö. 80 yılında Korsan Verres’in saldırısına hedef olur ve yağmalanmıştır.


M.S. - Milattan Sonraki Dönem

İmparator Augustus dönemine kadar bu bölge vergiler ve korsanlık yüzünden yoksullaşmaya başlar, Augustus döneminde ise az da olsa yeniden önem kazanarak son iyi dönemini yaşamıştır.
- M. S. 26 yılında Roma’ya giden Halikarnassos heyeti, İmparator Tiberius için yapılacak tapınağın kendi şehirlerinde inşa edilmesini ister ve Halikarnassos'da 1200 yıldır deprem olmadığını iddia ederler. Bütün bu çabalar Roma'yı ikna edebilmek ve şehrin tekrar kalkınmasını sağlamak içindir ama sonuç vermez.
Özet olarak söylersek; Halikarnassos Romalılar zamanında, M.S. 1. ve 2.yy'da kendini tekrar toparlamaya çalışsa da, o eski, parlak günlerine hiç bir zaman geri dönememiştir.
- M.S. 395 yılında Doğu Roma imparatorluğu hakimeyetindedir. Doğu Roma İmparatorluğu ile birlikte, Hıristiyanlığın yükselişiyle Halikarnas, Afrodisyas Başpiskoposlugu'na bağlı olarak, bir piskoposluk mıntıkasına dönüşmüştür.
- M. S. 12. - 13.- 14. yy 'larında meydana gelen depremler sonucu Bodrum harabeye dönmüş, yaklaşık 200 yıllık Bizans dönemi adeta sessizliğe bürünmüş, şehri geleceğe taşıyacak nüfus yok olmuştu.
- M.S. 13. yy.’ın son çeyreğinde Karia bölgesine egemen olan Türklerdir ve bölge Menteşe Beyliği'nin bir parçası olmuştur.

- 1403 yılında Bodrum şehri, Padişah "Mehmet Çelebi" zamanında, Rodos adası merkezli San Jan Şövalyelerine bırakılmış, şu an ünlü olan Bodrum Kalesi de bu zamanda inşa edilmiştir. (1403 - 1522 / 120 yıl).
- 6 Ocak 1523 'de, "Kanuni Sultan Süleyman" döneminde, Rodos seferi sırasında, San Jan şövalyelerinin burayı savaşmadan terk etmesinden sonra Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır.
- Osmanlının hakimeyeti sırasında, yarımadanın Osmanlı belgelerindeki adı Sıravolos/İsravolos/Serulus 'dır. Sıravolos, Menteşe sancağı, Beçin kazasına bağlı bir yerdir.
- 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterinde Bodrum kalesinde 1 kale komutanı (Dizdar), 1 komutan yardımcısı (Kethüda), 4 topçu, 1 marangoz, 1 duvar ustası, 1 mahzen sorumlusu ve bir miktar da asker vardı diye yazar.
Bu dönemde Bodrum'da kendi adıya anılan yerde doğan, Oruç ve Hızır Reislerle birlikte Akdeniz’de yükselen Türk egemenliğini akıncılık faaliyetleriyle ve zaferlerle daha da pekiştirmiş olan Turgut Reis 'i yad etmessek olmaz.
Bodrum tarihini anlatmaya devam edersek diğer ünlü bir denizcimiz Piri Reis, etrafındaki adaları ve denizin durumunu tarif ederek Bodrum ’da küçük bir kalenin olduğunu, önünde geniş bir limanının bulunduğunu belirtir.
- 1671 'de Bodrum 'a uğrayan Evliya Çelebi de; kale etrafının henüz tam olarak yerleşmeye açılmadığını, kaledekilerle beraber burada en çok 100 kişinin yaşadığından söz eder. Ancak limanın 200 gemi barındıracak kapasitede olduğunu belirtir.
- 1720 'lere kadar harabe, ören yeri olan Bodrum şehrinin kaderi ise ta ki Eğriboz - Kızılhisarlı Kaptan Mustafa Paşa 'nın buraya gelmesiyle değişir. Kalenin yanına kendi adıyla bir cami yaptırır. Hayat Bodrum 'da yeniden başlar...
- 1770 yılında Bodrum, Rus Donanması tarafından bombalanır. Bu tarihten itibaren kale etrafındaki yaşam tekrar çoğalmaya başlar.
- 1775 yılına ait Osmanlı arşiv kayıtları Rus donanmasının Çeşme’de Osmanlı donanmasını yakması sonucu, yeni savaş gemilerinin inşasının gündeme geldiğini ve bu bağlamda Bodrum’da bir tersane kurulup, 1784-1831 tarihleri arasında 38 ila 47 metre uzunluğunda çeşitli kalyonlar inşa edildiğini belirtir.
- 19. yy'ın sonlarında Bodrum’da 100’ü sünger, 100’ü de balık ve ahtapot avıyla meşgul 200 tekne olduğu bilinir.
Bu yüzyılda Bodrum, Aydın vilayetinin Menteşe (Muğla) sancağına bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu.
- 1895 yılından itibaren Bodrum kalesi hapisane olarak kullanılmaya başlanmıştır.


20. Yüzyıl

Birinci Dünya Savaşı yıllarında, 1915'de, "Duplex" adlı Fransız savaş gemisi Bodrum'u ateşe tutarak, karaya yanaşmak ister, ancak halk onların karaya çıkmasını engeller.
Kurtuluş Savaşı döneminde 1919–1921 yılları arasında bölgeye İtalyanlar hakim olmuş, ancak 1921 yılında tekrar Türklerin hakimiyetine geçmiştir. Bodrum'da İtalyan işgali 11 Mayıs 1919’dan 5 Temmuz 1921 tarihine kadar 2 yıl 2 aya yakın sürmüştür.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Bodrum, çevre köylerden develerle ve katırlarla getirilen, dışarıya satılabilir tütün, incir, üzüm ve badem gibi ürünlerin gemilere yüklendiği, deniz bağlantısı dışında bağlantısı olmayan bir yerleşim bölgesidir.
- 1925 yılı Bodrum için yeni bir başlangıç olur. Çünkü buraya "Halikarnas Balıkçısı" , Cevat Şakir Kabaağaçlı sürgün edilir. 3 yıllık sürgün cezasından sonra da burada kalmaya devam eder ve şu anki bildiğimiz Bodrum 'un oluşmasına öncülük eder. Bodrum 'da yaşadığı dönemlerde arkadaşları ile tarihteki ilk MAVİ YOLCULUK 'u yapar, isim babası olur.
- 1928 yılında, şimdi Karaova bölgesi olarak bilinen köylerden geçen karayolu ile Milas’a bağlanır ama dış dünya ile ilişkisi uzun süre sadece deniz olmuştur. Cumhuriyet döneminde uzun yıllar Denizyolları İşletmesi gemileri Bodrum’a seferlerini sürdürmüştür.
Mübadelede gelen Girit muhacirleri, yerli halkla zaman içinde kaynaşarak, Bodrum’da ekonomik ve sosyal yapının değişmesinde etkili olmuşlar. Nüfusun yaklaşık 5000 olduğu dönemlerde Bodrumlular denizden yararlanmayı, balıkçılıkığı ve süngerciliği öğrenmişlerdir.
Neyzen Tevfik Kolaylı 'da bu yıllarda Bodrum 'dadır :)
- 1950’lerden sonra mandalina üretimi önemli gelir kaynağı olmuştur.
- 1954 yılında Bodrumlu Muğla Milletvekili Zeyyat Mandalinci, şu anki liman girişindeki doğu ve batı mendirekleri ile liman rıhtımını yaptırmıştır.
Küçük bir liman kasabası olan Bodrum‘da, 1965 yılından itibaren turizm potansiyeline bağlı olarak nüfus artışı yaşanması görülür.
- 1967 yılında Zeki Müren, ilk defa Bodrum 'a gelir. Daha sonraları "Bodrum 'un Paşası" lakabını alacak olan Sanat Güneşimiz, burada ev alır ve 1996 yılında vefat edene kadar Bodrum 'da yaşar. ( Şu an evi müzedir). Onunla birlikte sanat ve edebiyat dünyası Bodrum 'u daha çok ziyaret eder, ünlü olmak isteyenler için Bodrum vaz geçilmez olur.

Kooperatifleşmenin Başlaması

- 1974 yılında Muğla Valisi Özer Türk’ün öncülüğü ile inşa edilen, Bodrum'da ilk kooperatif olan Aktur yazlık konutları Ankaralı bürokratların ilgisini bu yöreye çeker. Daha sonra hızlı bir yazlık kooperatif inşaatı dönemi başlar.

Pansiyonculuk ve Küçük Oteller

- 1980'lerin başında henüz büyük otellerin inşa edilmediği Bodrum'da turizm faaliyetleri, ev pansiyonculuğuyla hareketlenmiştir. 1980'lerin sonuna doğru ise ufak çapta oteller kurulmaya başlanmış ve Bodrum'un turizm potansiyeli hem karadan, hem de Mavi Yolculuk ile denizden çeşitlenerek günden güne hızla gelişim göstermiştir. Özellikle 80‘li yıllardan sonra hızla gelişen Yarımada, önemli bir turizm ve eğlence merkezi haline gelmeye başlamıştır.

Bodrum - Milas Karayolu

Güvercinlik üzerinden, sahilden giden Bodrum Milas karayolu 1980 öncesine kadar yoktur. Daha önceleri Kızılağaç, Çamlık, Pınarlıbelen ve Mumcular üzerinden Milas 'a gidilirdi ve genellikle ciplerle :)

1990 'dan Sonra

- 1990'lı yılların başlarında ise büyük yatırımcı inşaat ve turizm firmaları Bodrum'u keşfederek önemli yatırımlar yapmışlardır. Bodrum'da bu dönemde büyük otellerin yanı sıra ikinci konutlar da oluşmaya başlamıştır.
- Milas - Bodrum Havalimanı 01.04.1997 tarihinde açılır.
Bodrum, 2000'lerin başından günümüze kadar yapılan çeşitli tanıtımların da etkisiyle de, dünyanın "marka" turistik bölgelerinden biri olma yolunda ilerlemektedir.

Bodrum hakkında daha fazlası için